Erfaring

Gennem mine ansættelser på skoler har jeg specialiseret mig i følgende arbejdsopgaver og -områder.

Personale – Rekruttering, ansættelse, personalesager, orlov, fravær m.m.

Lønadministration – Indtastning og kontrol i lønsystem, rejseregnskaber, fraværsregnskaber, refusioner m.m.

Job på særlige vilkår – Fleksjob, løntilskud, refusioner, seniorordninger m.m.

Journalisering – Personalearkiv (både i papir og elektronisk), personalesager, personalehåndbog m.m.

Afstemning – Lønkonti, afstemning mellem lønsystem, økonomisystem og e-Indkomst m.m.

Sparring – Medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse.

 

Jeg har en analytisk og metodisk tilgang til opgaveløsningen. Lønmedarbejderen er ikke alene om opgaven, og mange faktorer er med i processen.

Det primære mål for opgaveløsningen er korrekt løn til tiden. En af metoderne til at komme i mål er, at arbejde hen imod at inddata er så korrekt som muligt.

Samarbejdet med og informationer til den øvrige organisation om de vigtige elementer i lønadministrationen, er meget afgørende for korrekt lønudbetaling.

Hos Tid til Løn er samarbejde og kommunikation i centrum.