Hvad kan jeg tilbyde

Jeg kan yde assistance indenfor en bred vifte af opgaver, herunder:

Rekruttering: opslag af annoncer, kommunikation med ansøgere, praktisk omkring samtaler, fremsendelse af afslag, oprydning efter endt rekruttering m.m.

Personaleopgaver: personalesager, anciennitet, ansættelser, orlov, fravær, fratrædelser, efteruddannelse, job på særlige vilkår m.m.

Daglig drift: Timeregnskaber, kørsels- og rejseregnskaber, honorarer, overarbejde, censorer, ungarbejdere, personalegoder m.m.

Refusioner: længerevarende sygdom, barsels- og forældreorlov, job på særlige vilkår, mentorordning, fleksjobfond, barselsfond, vikarfond m.m.

Arkivering, journalisering og vedligeholdelse: sortere og administrere personalearkiver i papir- og elektronisk form, vedligeholde personalehåndbog, gennemgå institutionsinstruks i relevante afsnit, gennemgå arbejdsprocesser for løn- og personalemedarbejderne m.m.

Afstemning af løn: Afstemning af oplysninger mellem lønsystem, økonomisystem og e-Indkomst, afstemme diverse mellemregningskonti vedr. lønomkostninger og -indtægter.