Pris

Hos Tid til Løn aflønnes jeg primært som konsulent via faktura.

Vi kan aftale, at der afregnes for hver enkelt forbrugt time i en periode, eller for en række opgaver, vi definerer på forhånd. Min timepris er 495,00 kr. plus moms. Hertil kommer kørsel efter statens lave takst.

Har du en fast defineret opgave, eller fortrækker du at kende prisen fra starten, kan vi lave en aftale om en fast pris. Ved fast pris laver vi også en aftale om hvilke opgaver der skal løses, eller hvilken tidsperiode det drejer sig om.

I begge løsninger vil jeg fremsende en faktura i begyndelsen af den efterfølgende måned. Faktura sendes primært elektronisk via EAN-nummer, og har 20 dages betalingsfrist.

Alternativt kan vi indgå aftale om et midlertidigt ansættelsesforhold. Det vil være på samme løn- og ansættelsesvilkår som gælder for de øvrige løn- og personalemedarbejdere på skolen.